..Petua MENJADI PAKAR_DIGITAL

Buku ini adalah panduan komprehensif untuk memahami, mempelajari, dan menguasai literasi digital dan menjadi pakar digital dalam dunia yang semakin dikuasai oleh teknologi. 

Buku ini menggariskan langkah-langkah yang perlu diambil oleh individu, terutamanya pemula, untuk mengembangkan kemahiran digital mereka dan meneroka pelbagai bidang kepakaran digital.

 Berikut adalah ringkasan buku ini dalam bentuk senarai yang teratur:

Bab 1: Pengenalan kepada Literasi Digital

  • Memperkenalkan konsep literasi digital.
  • Menonjolkan kepentingan literasi digital dalam era digital.

Bab 2: Jenis Pakar Digital

  • Menghuraikan pelbagai jenis kepakaran digital termasuk pemasaran digital, teknologi maklumat, reka bentuk grafik, rantaian blok, transformasi digital, pengeluaran kandungan multimedia dan keselamatan siber.
  • Memberikan contoh konkrit peranan dalam setiap jenis pakar digital.¬†
Verified by ExactMetrics